Tambang berlian terbesar di dunia bernama Mir Mine. Bumi berlubang cuy!

Tambang berlian terbesar di dunia bernama Mir Mine. Bumi berlubang cuy!

Tambang berlian terbesar di dunia bernama Mir Mine. Bumi berlubang cuy!