Semua mata tertuju pada peristiwa Fukushima, upaya pemadaman kebakaran yang sia-sia

Semua mata tertuju pada peristiwa Fukushima, upaya pemadaman kebakaran yang sia-sia

Semua mata tertuju pada peristiwa Fukushima, upaya pemadaman kebakaran yang sia-sia